Zwroty i reklamacje

Dane do kontaktu w sprawie reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru:

prestigezamowienia@gmail.com
607 758 438

PRZED WYSŁANIEM ZWROTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY !

Adres wysyłkowy:
PRESTIGE Agnieszka Horbatiuk
ul. Parkowa 85
42-470 Siewierz

! UWAGA ! Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży sprzętu sportowego i nie jest powiązana z marką Modivo oraz serią PRESTIGE. Otrzymujemy wiele wiadomości i zwrotów produktów na nasz adres, które są nieodpowiednie dla naszej działalności.

Jeśli zamówili Państwo produkty z serii PRESTIGE marki Modivo, prosimy skontaktować się z ich zespołem obsługi klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące zwrotu lub wymiany produktów.

Chcielibyśmy podkreślić, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne produkty z serii PRESTIGE marki Modivo i nie będziemy ich przyjmować jako zwrotów na naszym adresie.

 

TOWAR USZKODZONY W CZASIE TRANSPORTU

1.ODBIÓR PACZKI - Zalecamy sprawdzenie zawartości paczki bezpośrednio przy odbiorze towaru! Jeżeli kurier nie zgodzi się na sprawdzenie paczki (np. z braku czasu) na potwierdzeniu odbioru należy napisać: "odbieram z zastrzeżeniem". W razie wystąpienia zniszczeń należy poprosić kuriera o wypisanie protokołu szkodowego. 

Protokół szkodowy powinien zawierać dokładne informacje odnośnie powstałych zniszczeń, w szczególności:

  • informacja o opakowaniu zewnętrznym - karton, kątowniki tekturowe, taśma zabezpieczająca karton, folia streach'owa;
  • uszkodzenia opakowania zewnętrznego - zgniecenie kartonu, uszkodzenie kątownika, podziurawienie kartonu, poluzowane taśmy zabezpieczające karton, rozerwana/odklejona taśma sklejająca karton;
  • zabezpieczenie towaru wewnątrz opakowania - folia bąbelkowa, profile styropianowe, folia, przekładki tekturowe.

Jeżeli kurier wypełni protokół w sposób odbiegający od stanu rzeczywistego należy poprosić o wypisanie nowego formularza!

Przydatne linki do protokołu szkody firm kurierskich:

DPD: https://protokol.dpd.com.pl/

FedEx: http://www.fedex.com/downloads/downloadcenter/pl/FedEx-Express-Polska-PROTOKOL-USTALENIA-STANU-PRZESYLKI-KRAJOWEJ.pdf

Inpost: https://inpost.pl/protokol 

Tylko poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny uprawnia do reklamacji towaru.

2. KONTAKT Z NASZĄ FIRMĄ - po uzyskaniu protokołu szkodowego jego skan należy wysłać do siedziby naszej firmy: prestigezamowienia@gmail.com PRESTIGE Agnieszka Horbatiuk oraz skontaktować się telefonicznie z pracownikiem firmy celem ustalenia rodzaju roszczenia reklamacyjnego:

- udzielenia rabatu na naprawę własną

- wymiany przedmiotu na nowy

- naprawy zaistniałej szkody

Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań aby w jak najkrótszym czasie pozytywnie rozwiązać powstałą sytuację.

Uwaga! Reklamacje rozpatrywane są terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.

 

GWARANCJA

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub sprzedawcy.
2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
3. Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia obsługi serwisowej:
- formularz zgłoszenia do naprawy. Można skorzystać z gotowego formularza: FORMULARZ OBSŁUGI GWARANCYJNEJ
- kserokopia fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury, potwierdzających pierwotną datę zakupu urządzenia)

 

ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
1.1.    pisemnie na adres: ul. Parkowa 85, 42-470 Siewierz;
1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prestigezamowienia@gmail.com
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą dostawy towaru do konsumenta.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Parkowa 85, 42-470 Siewierz.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, nie może nosić żadnych śladów używania i powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT).

WYMIANA

1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 7 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres PRESTIGE Agnieszka Horbatiuk, ul. Parkowa 85, 42-470 Siewierz, na adres poczty elektronicznej: prestigezamowienia@gmail.com
2. Klient może wymienić Towar na:
a. taki sam model, o innym kolorze lub rozmiarze,
b. inny model, o cenie niższej, wyższej albo takiej samej.
3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.
4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny tutaj FORMULARZ WYMIANY TOWARU, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient, na adres PRESTIGE Agnieszka Horbatiuk, ul. Parkowa 85, 42-470 Siewierz.
5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
6. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.
7. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równiej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
8. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Towar jest uszkodzony.

 

REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
3.1.    pisemnie na adres: ul. Parkowa 85, 42-470 Siewierz;
3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prestigezamowienia@gmail.com.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Klient może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WORKA BOKSERSKIEGO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl